Reklamacje i uwagi do zamówień

Tak samo jak i Tobie - mnie pracuje się dobrze z ludźmi, którzy współpracują - a nie ,,wiedzą lepiej" lub po prostu przy współpracach z trenerem i dietetykiem - nie są do końca szczerzy. Ty i ja mamy totalne prawo do tego, aby polubownie odstąpić od współpracy :)

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Każdy z Nas ma swoje prawa jak i obowiązki

Usługobiorca ma prawo odstąpić od zakupu:

 

- dietetycznego

- treningowego

- konsultacji

- współpracy konsultacyjnej

- treningu personalnego

- pakietu treningów personalnych 

- ebooka lub książki

 

Bez podania przyczyny w ciągu 24 godzin od daty zakup.

Możesz:

1. Odzyskać 100% przelanych środków kiedy:

- anulujesz zamówienie w ciągu 24 godzin od jego złożenia (USŁUGI: plan dietetyczny, treningowy, trening personalny, pakiet treningów personalnych

- 24 godziny przed konsultacją, poinformujesz mnie mailowo (adres: krupskaa.natalia@gmail.com)  o braku możliwości udziału w spotkaniu (konsultacja online)

- spotkanie nie odbędzie się z winy organizatora: Natalia Krupska KRUPNICZEQ, NIP: 5993263545

 

2. Nie zdawanie raportów w czasie, brak odzewu dłuższy niż 2 tygodnie skutkuje natychmiastowym przerwaniem współpracy.

 

3. Wszelkie informacje dotyczące odwoływania, jak i przesunięcia daty spotkania zgłaszasz na adres: krupskaa.natalia@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy na stronie. Informowanie mnie poprzez inne platformy social media (instagram, messeneger) nie jest brane pod uwagę przez możliwość usuwania danych konwersacji.

 

 

4. Spotkanie odbywa się na platformie: MS Teams i trwa godzinę zegarową. Jeśli nie masz możliwości lub wolisz się spotkać przez Skype, Messeneger - napisz mi o tym przed spotkaniem konsultacyjnym na adres mailowy: krupskaa.natalia@gmail.com lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie.

 

5. Tolerowane są spóźnienia do minut 10. Dla jednej i dla drugiej strony. Czas spóźniony jest zawsze doliczony do konwersacji. Jeśli w tym czasie kupujący nie pojawi się na spotkaniu - nie ma prawa odzyskać środków.

6. Jeśli nie masz możliwości spotkania się na platformie MS Teams, masz obowiązek poinformowania o tym organizatora: Natalia Krupska, KRUPNICZEQ, NIP: 5993263545 poprzez formularz kontaktowy na stronie lub e-mail: krupskaa.natalia@gmail.com

 

7. W wypadku nastąpienia nieporozumienia, każda ze stron ma możliwość zerwania umowy planów: dietetycznego, treningowego, konsultacyjnego. 

 

8. W wypadku kiedy poprzez widoczne działania braku ochrony zdrowia jest możliwe jest zerwanie umowy między kupującym (osoba fizyczna) a sprzedawcą: Natalia Krupska, NIP: 5993263545 bez podania przyczyny.

 

9. Usługodawca: Natalia Krupska, NIP: 5993263545 ma możliwość zerwania umowy w momencie w którym stwierdzi że współpraca przekracza możliwości usługodawcy i usługa nie jest etyczna (prośba o diety zagrażające życiu czy ogólnemu zdrowia, usługodawca nie układa diet restrykcyjnych i głodówkowych).

10. Rozpisany plan dietetyczny lub treningowy - jest rozpisywany na podstawie wcześniej wypełnionych ankiet zapoznawczych oraz ewentualnego spotkania zapoznawczego, które trwa 15 minut. Miejscem spotkań jest platforma MS Teams lub rozmowa telefoniczna.

 

11. Przy chorobach przewlekłych, konieczne jest poinformowanie o tym usługodawcy; Natalia Krupska KRUPNICZEQ, NIP: 5993263545 w ankiecie którą wypełnia usługobiorca w momencie jej otrzymania.

 

12. Bez informacji dotyczącej chorób przewlekłych, przy rozpisaniu konkretnej diety, usługodawca; Natalia Krupska - nie bierze na siebie odpowiedzialności i konsekwencji prawnych związanych ze źle dobraną dietą.

 

13. Usługobiorca ma możliwość zmian w rozpiskach (żywieniowa, treningowa) i poinformowaniu o tym usługodawcy w terminie: 7 dni od dostania na skrytkę mailowa rozpiski żywieniowej czy treningowej.

13.1. Usługodawca jest zobowiązany w tym terminie nanieść wyszczególnione poprzez usługobiorcę (klienta) poprawki.

 

14. Brak kontaktu ze strony podopiecznego skutkuje zerwanie współpracy bez konsekwencji prawnych, aczkolwiek kupujący nie może wtedy liczyć na zwrot pieniędzy za zakup planu z subskrypcją miesięczną.

15. Poniżej 18 r.ż. do usług:

- ułożenie planu treningowego

- ułożenie planu treningowego

- konsultacja dietetyczna

konieczna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego lub członka rodziny powyżej 18 r. ż.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 11.03.2022